1. Kezdőlap
  2. Fogyasztóvédelem

Fogyasztóvédelem

A PÁTRIA Takarékszövetkezet vezetősége és dolgozói

 

A Pátria Takarékszövetkezet – a pénzügyi szolgáltatás igénybevételét, illetve a pénzügyi szolgáltatásra irányuló szerződés megkötését megelőzően – jelen tájékoztatással hívja fel ügyfelei szíves figyelmét arra, hogy ez irányú kérés esetén Takarékszövetkezetünk szóban vagy írásban tájékoztatást nyújt a fogyatékkal élő ügyfeleknek egyenlő esélyű hozzáférését biztosító szolgáltatásai köréről és a hozzáférés módjáról az azonos tárgyban kiadott, hatályos Szabályzatában rögzítettek szerint. A Pátria Takarékszövetkezet egyenlő esélyű hozzáférést biztosító szolgáltatásainak köréről és a hozzáférés módjáról, továbbá a biztosított akadálymentesség típusairól az un. Szolgáltatási térkép segítségével tájékozódhat.


Pénzügyi panaszának leadásához használható MNB-formanyomtatványok

 


Pénzügyi Békéltető Testület

 


MNB Fogyasztóvédelmi Központ

 


MNB Költségmutatók

 


MNB tájékoztató

 


Pénzügyi navigátor füzetek

 


OBA

 


MNB FAIR BANK

 

 

https://www.takarek.hu/maganszemelyek/Fontos-tudnivalok/Fogyasztovedelem

 

 

Csatolt dokumentumok: