1. Kezdőlap
 2. Lakosság
 3. Jelzálogfedezet mellett nyújtott hitelek
 4. Minősített Fogyasztóbarát Lakáshitel

Minősített Fogyasztóbarát Lakáshitel

MNB által fejlesztett, kedvező kamatozású lakáshitel

A termék az MNB által meghatározott feltételeknek megfelelő „Minősített fogyasztóbarát lakáshitel”.

 

A kölcsön céljai lehetnek


Magyarország területén lévő 

 

 • új és használt lakóház/lakás vásárlása,
 • építési céllal való telekvásárlás,
 • üdülő vásárlása,
 • igazoltan lakáscélú kölcsön kiváltása,
 • lakáscélú ingatlanhoz kapcsolódó gépkocsitároló, garázs vásárlása.


A kölcsön jellemzői

 

 • Összege:


Minimum: 1 millió Ft.
Maximum: 50 millió Ft, amely függ az ingatlanfedezet hitelbiztosítéki értékétől, a kölcsön/hitelbiztosítéki érték arányától, illetve az adós igazolt jövedelmétől és törlesztési kötelezettségétől. A nyújtható kölcsön összegének megállapításakor Takarékszövetkezetünk figyelembe veszi a jövedelemarányos törlesztőrészletet és a hitelfedezeti arányok szabályozásáról szóló 32/2014. (IX.10.) MNB rendelet előírásait.

 

 • A kölcsön futamideje:


Minimális futamidő 3 év, illetve 10 éves kamatperiódusú kölcsön esetén 6 év.
Maximum futamidő 30 év, amennyiben legalább egy adós életkora a hitel lejáratakor nem éri el a 70. életévet.

 

 • A kölcsön devizaneme: forint.
 • Rendelkezésre tartási idő: maximum 2 év.
 • A kamatperiódusok hossza: 5 vagy 10 évig rögzített kamatozás. A kamatperiódus időtartama alatt a kamat fix. Az adósnak a kamatperiódus fordulónapján díjmentesen (kivéve a Takarékszövetkezet érdekkörén kívül felmerülő költségeket) lehetősége van a következő kamatperiódus hosszának megváltoztatására vagy a hátralévő futamidőre fix kamat meghatározására, feltéve, hogy a Takarékszövetkezet az adós által választott kamatperiódus mellett, vagy a teljes futamidőre számított fix kamatozással is forgalmaz kölcsönt a kamatperiódus forduló-napján.


A kölcsönt igénylésének feltételei

 

 • A kölcsönt olyan természetes személyek igényelhetik, akik 18. életévüket betöltött cselekvőképes magyar állampolgárok és magyarországi állandó lakóhellyel rendelkeznek. (Adóstárs lehet külföldi állampolgár is, de magyarországi állandó lakóhellyel kell rendelkeznie.)
 • Az igénylők adósként nem szerepelhetnek a Központi Hitelinformációs Rendszerben negatív tartalmú információval.
 • Az igénylők adósként vagy adóstársként nem állnak a természetes személyek adósságrendezéséről szóló 2015. évi CV. törvény szerinti eljárás hatálya alatt, ilyen eljárást nem kezdeményeztek.
 • A kölcsönigénylés időpontját megelőző 3 hónap időtartam alatti – egyazon munkahelyről származó – rendszeres jövedelem meglétének igazolása szükséges, amelynek el kell érnie a mindenkori minimálbér összegét.
 • Amennyiben a kért kölcsön futamideje alatt az adós betölti a 70. életévét, szükség van egy olyan adóstárs bevonására, aki a futamidő végéig a 70. életévét nem tölti be.
 • A kölcsöncélt igazolni kell.
 • Az adós(ok) a kölcsöncéllal érintett ingatlannak tulajdonosai/leendő tulajdonosai.
 • A kölcsön fedezetként elfogadható ingatlanok köre
 • belterületi építési telek,
 • családi házas ingatlan,
 • üdülő,
 • társasházban vagy lakásszövetkezeti lakóépületben lévő lakás,
 • társas vagy lakásszövetkezeti üdülőnél külön tulajdonban álló üdülő,
 • garázs (kizárólag pótfedezetként).


Az elérhető akciókról és kamatfelár-kedvezményekről további tájékoztatást talál aktuális Hirdetményünkben a kondíciók és díjak menüpont alatt.

 

Jelen tájékoztatás nem teljes körű és nem minősül ajánlattételnek. Az itt szereplő adatok kizárólag tájékoztató jellegűek. A hiteltermékre vonatkozó további feltételeket a Terméktájékoztató és az Üzletszabályzat tartalmazza.

 

Jelen ajánlatunk nem tekinthető semmiféle körülmények között hitelígérvénynek, banki kötelezettség vállalásnak.

 

A kölcsönszerződés aláírására hiánytalanul beadott hitelkérelem alapján hozott pozitív banki döntés után kerülhet sor.