Tisztelt Ügyfelünk!

Ez úton szeretnénk Önt tájékoztatni arról, hogy 2018. május 25. napjától alkalmazandó az új EU-s Általános Adatvédelmi Rendelet (röviden: GDPR). Az új jogszabályban foglalt követelményeknek való megfelelés érdekében Új Adatkezelési Tájékoztatót készítettünk, amelyben egy helyen megtalál minden releváns információt arról, hogy hogyan kezeljük adatait, amikor a Pátria Takarékszövetkezet szolgáltatásait – akár személyesen bankfiókjainkban, akár internetes felületen – igénybe veszi. Megtudhatja, hogy Önnel kapcsolatban milyen személyes adatokat kezelünk, hogyan használjuk fel és kivel osztjuk meg azokat, hogyan biztosítjuk személyes adatainak védelmét, valamint azt is, hogy Önnek milyen adatvédelmi jogai vannak és ezen jogait hogyan tudja érvényesíteni.

Javasoljuk, hogy olvassa el az Új Adatkezelési Tájékoztatót, amely az alábbi linkre történő kattintással elérhető:

Adatkezelési Tájékoztató

Az Új Adatkezelési Tájékoztatót honlapunkon (www.patriatakarek.hu) is közzétettük, hogy bármikor legyen lehetősége elolvasni.
 1. Kezdőlap
 2. Tájékoztató díjmentes készpénzfelvételről

Tájékoztató díjmentes készpénzfelvételről

Az Országgyűlés által elfogadott a pénzügyi rezsicsökkentéssel összefüggésben a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009. évi LXXXV. törvény módosításáról szóló 2013. évi CLXXXIX. számú törvény (a továbbiakban: „a Tv.”) előírja a fogyasztók által díjmentesen elérhető készpénzkifizetés és/vagy készpénzfelvétel feltételeit.

 

 

A Tv által biztosított díjmentességre (továbbiakban: kedvezmény) azon fogyasztó jogosult, aki:

 • a 16. életévét betöltötte,
 • Magyarországon lakóhellyel, vagy tartózkodási hellyel rendelkezik, és
 • nyilatkozatot tesz a kedvezmény igénybevételéről.

 

A fogyasztó a nyilatkozattételre a következő módokon jogosult:

 • személyesen a PÁTRIA Takarékszövetkezet ügyfélfogadásra kijelölt helyiségeiben, vagy
 • internetbank rendszeren keresztül (EIB, Netbank Electra7 megfelelő menüpontjának használatával).

 

A nyilatkozattételre vonatkozó előírások:

A Nyilatkozat formanyomtatvány átvehető a Takarékszövetkezet fiókjaiban, vagy használható az 53/2013 (XI.29.) NGM rendeletben közzétett nyomtatvány.

 • A fogyasztó a nyilatkozatban megjelöli azt a forintban vagy devizában vezetett fizetési számlát, amelyen a kedvezményt igénybe kívánja venni.
 • A fogyasztó csak olyan fizetési számlát jelölhet meg, amelynek tulajdonosa.
 • Egy fizetési számlához csak egy nyilatkozat tehető, a kedvezmény nem tulajdonosonként, hanem számlánként vehető igénybe.
 • Közös tulajdonú számla esetén elegendő egyetlen tulajdonos nyilatkozata.
 • A fogyasztó nyilatkozatot 2013. december 1-jét követően bármikor tehet és bármikor visszavonhat. Egyidejűleg azonban csak egy nyilatkozat lehet érvényben. Az adott hónap 20. napjáig megtett, vagy visszavont nyilatkozatok a következő hónap 1. napján lépnek hatályba. Visszavonásnak minősül, amennyiben a fogyasztó a korábbi nyilatkozatában megjelölttől eltérő fizetési számlát jelöl meg nyilatkozatával. Ez esetben a korábbi nyilatkozatában megjelölt szolgáltató értesítő levélben tájékoztatja a fogyasztót a nyilatkozat visszavonásának tényéről.
 • Amennyiben a fogyasztó jogosulatlanul tesz nyilatkozatot, a Takarékszövetkezet jogosult a korábban kedvezményesen elszámolt készpénzfelvétel és/vagy készpénzkifizetés díját visszamenőleg egy összegben érvényesíteni.

 

A kedvezmény mértéke:

Az adott naptári hónapban, első két alkalommal végrehajtott, forintban teljesített tranzakció díjmentes, együttesen maximum 150.000,- Ft értékhatárig.
Ha a havi első kettő készpénzfelvétel összege a 150.000,- Ft-ot meghaladja, a százötvenezer forintot meghaladó összeg után a mindenkor hatályos Hirdetményben közzétett díj kerül felszámításra.
A törvényben meghatározott egyéb feltételek teljesülése esetén, a biztosított maximális díjkedvezményt csak abban az esetben tudja teljes körűen igénybe venni, amennyiben az Ön bankkártyájához tartozó, ATM-re vonatkozó napi limit összege nem kevesebb 75.000,-Ft-nál. Amennyiben a limit ezt az összeget nem éri el, kérjük egyeztessen számlavezető fiókjánál.
A kedvezmény igénybevételének módja:

Magyarországon elhelyezett automata bankjegykiadó gépből (ATM), készpénz-helyettesítő fizetési eszköz útján történő készpénzfelvétel.

 

Egyéb információk, feltételek, lehetőségek:

 • A lehetséges kedvezményes tranzakciók kezelése, a kedvezményes tranzakciók azonosítása, a kedvezmény összegének meghatározása és a kedvezménnyel korrigált elszámolások végrehajtása során semmilyen módon nem fogjuk vizsgálni, hogy a tranzakciók teljesítése milyen fedezet terhére történt (pl.: munkabér jóváírás, rendszeres ellátás, hitelkeret stb.).
 • A kedvezményre jogosult ügyfélre (aki a nyilatkozatot tette) nem kell teljesülnie, hogy azonos legyen a készpénzkifizetés vagy készpénzfelvétel műveletet végrehajtó természetes személlyel (pl.: társtulajdonos, meghatalmazott). A kedvezményt a számla tulajdonosa felé akként érvényesítjük, hogy a számlán nem kerül elszámolásra a kedvezményes tranzakciók készpénzfelvételének díja.
 • 2014. január 31-ig forgalmazott számlacsomagjaink (Prémium, Extra, Borostyán) biztosítják a havi első, saját ATM-ből történő ingyenes készpénzfelvétel lehetőségét. Ezt a kedvezményt nem számítjuk bele a törvény által biztosított ingyenes készpénzfelvételbe, azt továbbra is ezen felül biztosítjuk ügyfeleink számára.

 

Elszámolás menete:

Az első két tranzakció azonosítása a kártyatételek utólagos elszámolása miatt teljes bizonyossággal csak utólagosan lehetséges.
Ingyenes készpénzfelvételek hóközi elszámolásához egy olyan feltételrendszert alakítunk ki, amelynek révén megvalósul, hogy a fogyasztók azonnal részesülnek a kedvezményben, miközben minimalizáljuk a tényleges, utólagos kedvezmény-meghatározás eredményétől való eltérést.
A bankkártyás készpénzfelvétel műveletek esetén a számlavezető rendszer csak utólag tudja vizsgálni azon körülményeket, amely alapján egyértelműen eldönthető lenne egy készpénzfelvételről, hogy a jogszabály által ingyenesnek minősíthető művelet követelményeit teljesíti-e. Ezért a bankkártyás készpénzfelvételek díjaira nézve egy számlánként egyedileg nyilvántartott limitösszeg erejéig automatikusan díjmentesnek számoljuk el a készpénzfelvételeket; míg a limitösszeg felhasználását követő elszámolások az eredeti díjösszeggel hajtódnak végre. A limitösszeg nagysága jelenleg valamennyi számlára vonatkozóan egységesen 1.450,- Ft.
Az adott naptári hónapra eső tranzakciók vizsgálatakor az elszámolás üzenet szerinti eredeti tranzakció dátumát és időpontját vesszük figyelembe (amikor az ATM készpénzfelvétel megtörtént).
A limitfigyeléstől függően történő díjösszeg meghatározáskor sem a hónapon belüli készpénzfelvétel darabszámot, sem a hónapon belüli készpénzfelvételek összegének értékét nem fogjuk figyelni, mivel kizárólag utólagosan állapítható meg a bankkártyás készpénzfelvételek sorrendisége,
Egy megjelölt fizetési számlára nézve a következő hónap 8. munkanapján az előző hónapban kedvezményesen elszámolt tranzakciókat időrendbe állítjuk és ennek alapján az első két tranzakcióra biztosítjuk a tényleges kedvezményt. Az ezen felüli, de korábban kedvezményesen elszámolt tranzakciók esetében a tárgyhónapot követő 8. munkanapon a tényleges díjat egy összegben a fizetési számlára terheljük.
 

Ügyfelek tájékoztatása:

 • Az ügyfelek részére kiküldött bankszámlakivonatokon az elszámolás hónapjában tranzakciónként megjelenítésre kerül a feltételes kedvezmény összege.
 • A következő havi kedvezmény-felülvizsgálatkori elszámolás kivonaton az ügyfél tájékozódhat, hogy melyek voltak adott hónapban az összes feltételes kedvezményes tranzakciók,
  milyen összeggel, valamint azok közül melyek lettek a kedvezményes tranzakciók, amelyekkel igénybe vette a kedvezményt, és valójában mekkora összegű kedvezményben részesült.
   

További kérdés esetén, kérjük forduljon bizalommal számláját vezető fióki munkatársainkhoz!

 

 

Gyömrő, 2017. december 29.

                                                                                              PÁTRIA Takarékszövetkezet