„Legyen Ön is a munkatársunk!”
 1. Kezdőlap
 2. Vállalatok
 3. Számlavezetés
 4. A számlanyitáshoz szükséges dokumentumok

A számlanyitáshoz szükséges dokumentumok

Az Ügyfelek cégbejegyzéshez, számlanyitáshoz szükséges okmányai

A feltüntetett dokumentumok eredeti példányát minden esetben kérjük bemutatni!

 

Jogi személyiséggel rendelkező gazdasági társaságok

 

Korlátolt felelősségű társaság
 •  Közokiratba foglalt, vagy ügyvéd (jogtanácsos) által ellenjegyzett társasági szerződés eredeti, vagy eredeti aláírásokat tartalmazó másolati példánya, melyen a cégbíróság igazolása szerepel a társasági bejegyzés iránti kérelmének iktatásáról, az igazolás 30 napnál nem lehet régebbi
 • már működő társaság esetén 30 napnál nem régebbi cégkivonat
 • közjegyző által hitelesített eredeti aláírási címpéldány vagy ügyvéd által készített aláírás minta
 • az ügyfél adószámát és statisztikai számjelét tartalmazó dokumentum (alakuló cég esetén a Cégbíróság által kiadott tanúsítvány, egyéb esetekben a Cégkivonat)
Részvénytársaság
 •  Közokiratba foglalt, vagy ügyvéd (jogtanácsos) által ellenjegyzett alapító okirat eredeti, vagy eredeti aláírásokat tartalmazó másolati példánya, melyen a cégbíróság igazolása szerepel a társasági bejegyzés iránti kérelmének iktatásáról, az igazolás 30 napnál nem lehet régebbi
 •  már működő társaság esetén 30 napnál nem régebbi cégkivonat
 • közjegyző által hitelesített eredeti aláírási címpéldány vagy ügyvéd által készített aláírás minta
 • az ügyfél adószámát és statisztikai számjelét tartalmazó dokumentum (alakuló cég esetén a Cégbíróság által kiadott tanúsítvány, egyéb esetekben a Cégkivonat)
Közös Vállalat
 • Közokiratba foglalt, vagy ügyvéd (jogtanácsos) által ellenjegyzett társasági szerződés eredeti, vagy eredeti aláírásokat tartalmazó másolati példánya, melyen a cégbíróság igazolása szerepel a társasági bejegyzés iránti kérelmének iktatásáról, az igazolás 30 napnál nem lehet régebbi
 • már működő társaság esetén 30 napnál nem régebbi cégkivonat
 • közjegyző által hitelesített eredeti aláírási címpéldány vagy ügyvéd által készített aláírás minta
 • az ügyfél adószámát és statisztikai számjelét tartalmazó dokumentum (alakuló cég esetén a Cégbíróság által kiadott tanúsítvány, egyéb esetekben a Cégkivonat)
Egyesülés
 • Közokiratba foglalt, vagy ügyvéd (jogtanácsos) által ellenjegyzett társasági szerződés eredeti, vagy eredeti aláírásokat tartalmazó másolati példánya, melyen a cégbíróság igazolása szerepel a társasági bejegyzés iránti kérelmének iktatásáról, az igazolás 30 napnál nem lehet régebbi
 • már működő társaság esetén 30 napnál nem régebbi cégkivonat
 • közjegyző által hitelesített eredeti aláírási címpéldány vagy ügyvéd által készített aláírás minta
 • az ügyfél adószámát és statisztikai számjelét tartalmazó dokumentum (alakuló cég esetén a Cégbíróság által kiadott tanúsítvány, egyéb esetekben a Cégkivonat)
Szövetkezet
 • Közokiratba foglalt, vagy ügyvéd (jogtanácsos) által ellenjegyzett alapszabály eredeti, vagy eredeti aláírásokat tartalmazó másolati példánya, melyen a cégbíróság igazolása szerepel a társasági bejegyzés iránti kérelmének iktatásáról, az igazolás 30 napnál nem lehet régebbi
 • már működő társaság esetén 30 napnál nem régebbi cégkivonat
 • közjegyző által hitelesített eredeti aláírási címpéldány vagy ügyvéd által készített aláírás minta
 • az ügyfél adószámát és statisztikai számjelét tartalmazó dokumentum (alakuló cég esetén a Cégbíróság által kiadott tanúsítvány, egyéb esetekben a Cégkivonat)

 

Jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságok

 

Közkereseti társaság
 • Közokiratba foglalt, vagy ügyvéd (jogtanácsos) által ellenjegyzett társasági szerződés eredeti, vagy eredeti aláírásokat tartalmazó másolati példánya, melyen a cégbíróság igazolása szerepel a társasági bejegyzés iránti kérelmének iktatásáról, az igazolás 30 napnál nem lehet régebbi
 • már működő társaság esetén 30 napnál nem régebbi cégkivonat
 • közjegyző által hitelesített eredeti aláírási címpéldány vagy ügyvéd által készített aláírás minta
 • az ügyfél adószámát és statisztikai számjelét tartalmazó dokumentum (alakuló cég esetén a Cégbíróság által kiadott tanúsítvány, egyéb esetekben a Cégkivonat)
Betéti társaság
 • Közokiratba foglalt, vagy ügyvéd (jogtanácsos) által ellenjegyzett társasági szerződés eredeti, vagy eredeti aláírásokat tartalmazó másolati példánya, melyen a cégbíróság igazolása szerepel a társasági bejegyzés iránti kérelmének iktatásáról, az igazolás 30 napnál nem lehet régebbi
 • már működő társaság esetén 30 napnál nem régebbi cégkivonat
 • közjegyző által hitelesített eredeti aláírási címpéldány vagy ügyvéd által készített aláírás minta
 • az ügyfél adószámát és statisztikai számjelét tartalmazó dokumentum (alakuló cég esetén a Cégbíróság által kiadott tanúsítvány, egyéb esetekben a Cégkivonat)

 

Egyéb jogi személyek

 

Közhasznú társaság
 • Közokiratba foglalt, vagy ügyvéd (jogtanácsos) által ellenjegyzett társasági szerződés eredeti, vagy eredeti aláírásokat tartalmazó másolati példánya, melyen a Megyei (Fővárosi) Bíróság (vagy más hatóság) igazolása szerepel a nyilvántartásba vétel iránti kérelmének iktatásáról, az igazolás 30 napnál nem lehet régebbi
 • már működő társaság esetén 30 napnál nem régebbi cégkivonat
 • közjegyző által hitelesített eredeti aláírási címpéldány vagy ügyvéd által készített aláírás minta
 • az ügyfél adószámát és statisztikai számjelét tartalmazó dokumentum (alakuló cég esetén a Cégbíróság által kiadott tanúsítvány, egyéb esetekben a Cégkivonat)
Alapítvány
 • az illetékes bíróság által kiadott igazolás a nyilvántartásba vételről
 • alapító okirat
 • adóbejelentkezési lap
 • közjegyző által hitelesített aláírási címpéldány vagy ügyvéd által készített aláírás minta
Egyesület
 • az illetékes bíróság által kiadott igazolás a nyilvántartásba vételről
 • alapító okirat
 • adóbejelentkezési lap
 • közjegyző által hitelesített aláírási címpéldány vagy ügyvéd által készített aláírás minta
Egyház 
 • a bíróság által kiállított igazolás a nyilvántartásba vételéről
 • alapító okirat
 • adóbejelentkezési lap
 • közjegyző által hitelesített aláírási címpéldány vagy ügyvéd által készített aláírás minta
Ügyvédi iroda
 • Ügyvédi Kamara által kiadott igazolás, hogy felvették az irodák névjegyzékébe
 • alapító okirat és módosításai, valamint szükség esetén a módosítások kamarai bejegyzései
 • adóbejelentkezési lap
 • közjegyző által hitelesített aláírási címpéldány vagy ügyvéd által készített aláírás minta

 

Egyéb ügyfelek

 

Egyéni vállalkozó, egyéni cég

Egyéni vállalkozó

 

 • vállalkozói igazolvány, illetve ennek hiányában egyéni vállalkozói nyilvántartásba vételére vonatkozó igazolás
 • a vállalkozó azonosító adatait (adószámát, KSH számát, stb.) tartalmazó tanúsítvány
 • személyazonosító igazolvány (személyi igazolvány vagy útlevél vagy kártya formátumú vezetői engedély) és lakcímet igazoló hatósági igazolvány


Egyéni cég

 

 • cég cégjegyzését tartalmazó eredeti, 30 napnál nem régebbi cégbírósági határozat
 • vállalkozói igazolvány, illetve ennek hiányában egyéni vállalkozói nyilvántartásba vételére vonatkozó igazolás
 • a vállalkozó azonosító adatait (adószámát, KSH számát, stb.) tartalmazó tanúsítvány
 • személyazonosító igazolvány (személyi igazolvány vagy útlevél vagy kártya formátumú vezetői engedély) és lakcímet igazoló hatósági igazolvány
Őstermelő
 • a megyei (fővárosi) földművelésügyi hivatal által, az adóévre kiadott eredeti őstermelői igazolvány
 • a lakóhely szerinti illetékes adóhatóság által kiadott adóazonosító jel (adókártya)
 • személyazonosító igazolvány (személyi igazolvány vagy útlevél vagy kártya formátumú vezetői engedély) és lakcímet igazoló hatósági igazolványa
Társasház
 • a földhivatal által érkeztetett alapító okirat és tulajdoni lap másolata
 • a földhivatal által történt bejegyzésről készült határozat
 • az alakuló közgyűlés jegyzőkönyvének eredeti példánya
 • szervezeti-működési szabályzat és/vagy a közös képviselet ellátására vonatkozó megbízást tartalmazó okirat
 • gazdálkodó tevékenység végzése esetén (pl. bérbeadás) adóbejelentkezési lap
Párt
 • az illetékes bíróság által kiadott igazolás a nyilvántartásba vételről 
 • alapszabály
 • adóbejelentkezési lap
Egyéni ügyvéd
 • ügyvédi Kamara által kiadott, arcképes igazolvány
 • személyazonosító igazolvány (személyi igazolvány vagy útlevél vagy kártya formátumú vezetői engedély) és lakcímet igazoló hatósági igazolványa
Közjegyző
 • a területi kamara által kiadott közjegyzői igazolvány
 • személyazonosító igazolvány (személyi igazolvány vagy útlevél vagy kártya formátumú vezetői engedély) és lakcímet igazoló hatósági igazolványa